ULUSAL MAKALELER

1. Didari V, Oskan M, Barış K (2015) TTK Armutçuk Müessesesi Büyük Damar gaz içeriğinin doğrudan ölçme yöntemi ile belirlenmesi, Madencilik, 54 (2): 3-12.

 

2. Aydın Y, Barış K (2015) Yeraltı kömür ocaklarında gaz izleme ağları ve sensör ölçümlerinin ve konumlarının doğruluğunun analizi: TTK Kozlu Müessesesi, Madencilik, 54(2): 19-32.

 

3. Şensöğüt C, Barış K (2015) Kömür damarlarının gaz içeriğinin belirlenmesi; Örnek bir uygulama, Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 30(1):223-230.