ZMD113 GENEL JEOLOJİ

01_Giriş_Mineraller.pdf ders notuna ulaşmak için tıklayınız.

02_Kayaçlar.pdf ders notuna ulaşmak için tıklayınız.

03_Metamorfik Kayaçlar.pdf ders notuna ulaşmak için tıklayınız.

04_Kütle Hareketleri.pdf ders notuna ulaşmak için tıklayınız.

05_Yeraltı Suyu.pdf ders notuna ulaşmak için tıklayınız.

06_Jeolojik Yapılar.pdf ders notuna ulaşmak için tıklayınız.