PROJE VE HİZMETLER

 • İmbat A.Ş soma-Eğnez Yeraltı Ocağı, Havalandırma Danışmanı (2022-)
 • İmbat A.Ş. Soma Yeraltı Ocağı, Danışman (2019 – 2021) Kömür Tozunun Karakterizasyonu ve Patlayabilirliğinin Belirlenmesi.
 • TKİ Şırnak Kontrol Müdürlüğü Bünyesindeki Avgamasya Asfaltit Filonunun Açık İşletme Nihai Sınırının Geliştirilebilmesine Yönelik Değişik Kazı Alternatiflerinin Üretilmesi ve Bu Sınırın Dışında Kalan Asfaltit Rezervleri İçin Yeraltı Üretim Projesinin Yapılması, Proje Yürütücüsü, 2018-2019.
 • TKİ Garp Linyitleri İşletmesi (GLİ) Müdürlüğü Ömerler-A Yeraltı İşletmesinde Uygulanmakta olan İşletme Projesinin Değerlendirilmesi, Yeni Bir İşletme Projesinin Hazırlanması ve Ömerler B Sahasının İşletme Projesinin Hazırlanması, Döner Sermaye Projesi, Araştırmacı, 2018-2019.
 • Aydın Linyit Ltd. Şti (Atay Holding A.Ş) ne ait Yeraltı Linyit Ocağında Damar Gaz İçerikleri, Bileşimi ve Kendiliğinden Yanmaya Yatkınlıklarının Belirlenmesi, Döner Sermaye Projesi, Proje Yürütücüsü, Ekim 2018.
 • YS Madencilik Ltd. Şti (Çorum) ne ait Yeraltı Linyit Ocağında Kömür Damarlarının Gaz İçeriklerinin ve Kendiliğinden Yanmaya Yatkınlıklarının Belirlenmesi, Döner Sermaye Projesi, Proje Yürütücüsü, Kasım 2017. 
 • Çayırhan J Sahasında Kömür Damarlarının Gaz İçerikleri ve Kendiliğinden Yanmaya Yatkınlıklarının Belirlenmesi, Döner Sermaye Projesi, Park Termik Elektrik A.Ş., 2017. 
 • Yeraltı Maden İşletme Projesi, Demir Madencilik, Döner Sermaye Projesi, 2016.
 • AKSA Akrilik A.Ş. Kömürlerinin Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığının (Smoldering Temperature) Tespiti, 2015-2016.
 • Optimizing Degasification Systems to Reduce Methane Emissions from Turkish Coal Mines (Virginia Tech), Araştırmacı Bilim Adamı, Eylül 2012-Ağustos 2013.
 • EÜAŞ Koyunağılı Kömür Sahasının 3 boyutlu Görüntüleme Programı ile Rezervinin Belirlenmesi, BEÜ Döner Sermaye Projesi, Araştırmacı, Şubat-Nisan 2012.
 • AKSA Akrilik Kimya San. A.Ş. Enerji Santralında Yakılacak Kömürlerin Özelliklerinin Belirlenmesi ve Depolama Koşullarının Düzenlenmesi, BEÜ Döner Sermaye Projesi, Araştırmacı, Ocak 2012-2013.
 • Park Termik A.Ş. Çayırhan Linyit İşletmesinde İşletmeye Alınacak E ve H Sahalarındaki Kömürlerin Kendiliğinden Yanma ve Gaz İçerikleri Yönünden Değerlendirilmesi, BEÜ Döner Sermaye Projesi, Şubat 2012-Haziran 2012.
 • Farklı Kömürleşme Derecesine Sahip Kömürlerde Düşük Sıcaklık Oksidasyonu, ZKÜ Bilimsel Araştırma Projesi (2008-45-03-02), Araştırmacı, 2008-2010.
 • Bitümlü Kömürlerde Düşük Sıcaklık Oksidasyonu, ZKÜ Bilimsel Araştırma Projesi, (2004.45.03.01), Araştırmacı, 2004-2006.
 • TTK Merkez Lavuarının Analizi, ZKÜ Bilimsel Araştırma Projesi, (2002.45.03.12), Araştırmacı, 2004.
 • Beypazarı Trona Sahasında CH4 Varlığı Probleminin Araştırılması, ZKÜ Bilimsel Araştırma Projesi, (2002.45.03.03), Araştırmacı, 2002-2003.
 • Ocak Havalandırması Modelleme ve Planlama (Ventsim Visual) 
 • Maden İşletme Projesi Hazırlama
 • 3-Boyutlu Rezerv Modelleme
 • Kömürün Damarlarının Kendiliğinden Yanmaya YatkınlığınınTespiti (FCC İndeksi)
 • Kömür Damarlarının Gaz İçeriklerinin ve Bileşimlerinin Tespiti
 • Ocak Atmosferine Yönelik Gaz Kromatografi Analizleri 
 • Patlayabilir Kömür Tozu Karakterizasyonu 
 • Danışmanlık Hizmetleri
 • Madenlerde Havalandırma
 • Kömür Kökenli Metan
 • Ventilation Air Methane (VAM)
 • Kömürün Kendiliğinden Yanması
 • Sürüdürülebilir Madencilik
 • Enerji Kaynakları