BİLDİRİLER

ULUSLARARASI TOPLANTILARDA SUNULMUŞ BİLDİRİLER

 • Barış K (2023) Türk Yeraltı ocaklarında değişmesi gereken bir yaklaşım: Havalandırma, 15. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Fuarı, 26-29 Nisan, İzmir.
 • Barış K, Fişne A (2022) Yeraltı kömür ocaklarında havalandırma planlaması – Modern yaklaşım ve önemi, Türkiye 22. Uluslararası Kömür Kongresi ve Sergisi, 29-30 Eylül, 64-77.
 • Günay E, Soylu A, Fişne A, Barış K (2022) Yeraltı maden ocaklarında hafife alınan bir iş sağlığı ve güvenliği aracı: Havalandırma, Uluslararası Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu, 12-13 Mayıs, Adana, Türkiye, 145-160.
 • Öztürk U, Akkaş E, Erkan M, Öztürk Ç, Barış K (2019) Zonguldak Taşkömürü Havzası’nda rödovans karşılığı faaliyette bulunan yeraltı kömür işletmelerinde çalışan temsilcisinin rolü ve etkinliğinin değerlendirilmesi, Uluslararası Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu, 03-04 Ekim, Adana, Türkiye, pp. 271-288.
 • Öztürk U, Akkaş E, Erkan M, Öztürk Ç, Barış K (2019) Zonguldak Taşkömürü Havzası’nda rödovans karşılığı çalışan yeraltı kömür işletmelerinde ISO 45001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi, Uluslararası Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu, 03-04 Ekim, Adana, Türkiye, pp. 309-324.
 • Öztürk U, Akkaş E, Erkan M, Öztürk Ç, Barış K (2019) Zonguldak Taşkömürü Havzası’nda rödovans karşılığı faaliyette bulunan yeraltı kömür işletmelerinde hizmet veren iş güvenliği uzmanının çalışma şartlarının değerlendirilmesi, Uluslararası Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu, 03-04 Ekim, Adana, Türkiye, pp. 289-307.
 • Köken E, Bilen M, Özarslan A, Barış K (2019) An experimental investigastion on rock crushability using jaw and cone crushers, Türkiye 26. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, 16-19 Nisan, Antalya, Türkiye, pp. 734-743.
 • Aydın Y, Barış K, Fişne A (2019) Türkiye’de yeraltı kömür ocaklarına yönelik maden mevzuatı ve uygulamalarının havalandırma ve is güvenliği açısından kritiği, Türkiye 26. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, 16-19 Nisan, Antalya, Türkiye, pp. 1270-1281.
 • Barış K, Yılmaz O (2017) Yeraltı kömür ocaklarında kullanılan bekleme barajlarının tasarımına ilişkin sayısal bir yaklaşım, 25th International Mining Congress and Exhibition of Turkey, 11-14 Nisan, Antalya, Türkiye, pp. 258-269.
 • Aydın Y, Barış K (2015) Yeraltı kömür Ocaklarında gaz izleme ağları ve sensor ölçümlerinin ve konumlarının doğruluğunun analizi: TTK Kozlu Müessesesi, Türkiye 24. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi (IMCET), 14-17 Nisan, Antalya, Turkey, pp. 640-652.
 • Didari V, Oskan M, Barış K (2015) TTK Armutçuk Müessesesi Büyük Damar Gaz İçeriğinin Doğrudan Ölçme Yöntemiyle Belirlenmesi, Türkiye 24. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi (IMCET), 14-17 Nisan, Antalya, Turkey, pp. 610-619.
 • Baris K, Keles, C, Ripepi N, Luxbacher K, Karmis M, Gurpinar S (2013) Modeling of CBM ecovery: A case study from the Amasra Coalfield, Turkey, 23rd World Mining Congress, August 11-15, Montreal, Canada.
 • Keles C, Baris K, Ripepi N, Luxbacher K, Karmis M and Gurpinar S. (2013) Modeling of various degasification techniques: A case study from the Amasra coal field, 23rd International Mining Congress and Exhibition of Turkey, April 16-19, Antalya, Turkey, 1673-1684.
 • Baris K. (2013) VAM mitigation/utilization opportunities at Kozlu Mine, Coal Mine Project Opportunity (poster), Methane Expo 2013 (organized by Global Methane Initiative and US EPA), 12-15 March, Vancouver, Canada.
 • Aziz N, Florentin R M M and Baris K (2011) Injection of nitrogen for the recovery of nitrogen and carbon dioxide stored in coal, Proceedings of 22nd World Mining Congress, 11-16 September. Istanbul, Turkey, pp.723-729.
 • Baris K, Ozarslan A and Sahin N (2011) The role of coal and CCS in energy policy and sustainable development of Turkey: Is it compatible to the EU energy policy?, Proceedings of Sustainable Development in the Minerals Industry (SDIMI) 2011, Aachen International Mining Symposium (AIMS) 2011, 14-17 June, Aachen, Germany pp. 581-595.
 • Baris K ve Didari V. (2011) Farklı kömürleşme derecesine sahip kömürlerde düşük sıcaklık oksidasyonu, Türkiye 22. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, 11-13 Mayıs, Ankara, Türkiye, pp. 201-208.
 • Florentin R M M, Aziz N, Black D, Ngheim L and Baris K. (2010). Recovery of stored gas in coal by nitrogen injection – A laboratory study, Proceedings of Underground Coal Operators’ Conference, 11-12 February, Wollongong, Australia, pp.217-228.
 • Sahin N, Ozarslan A and Baris K (2009). CO2 sequestration potential by magnesium silicate minerals in Turkey, Proceedings of International Symposium on Engineering and Architectural Sciences of Balkan, Caucasus and Turkic Republics, 22-24 October, Isparta, Turkey, pp. 305-311.
 • Baris K and Didari V (2009). Low-temperature oxidation of a high-volatile bituminous Turkish coal, Proceedings of Underground Coal Operators’ Conference, 12-13 February, Wollongong, Australia, pp.295-301.
 • Cakir A and Baris K (2009). Assessment of an underground coal-mine fire: A case study from Zonguldak, Turkey, Proceedings of Underground Coal Operators’ Conference, 12-13 February, Wollongong, Australia, pp.258-269.
 • Baris K, Kizgut S, Didari V and Ozon O (2008). The effect of coal oxidation on coking properties, Proceedings of 11th International Mineral Processing Symposium, Antalya, Turkey, pp.685-692.

ULUSAL TOPLANTILARDA SUNULMUŞ BİLDİRİLER

 • Şahin N, Özarslan A ve Barış K (2006). Derin kömür damarlarında CO2 değerlendirme ve depolama olanakları, Türkiye 15. Kömür Kongresi Bildiriler Kitabı, 7-9 Haziran, Zonguldak, Türkiye, s.69-84.
 • Kızgut S, Çuhadaroğlu D, Toroğlu İ, Samanlı S, Barış K ve Pilevneli C C (2004), Zonguldak merkez lavuarında metalurjik kömür hazırlamaya yönelik iyileştirme çalışmaları, Türkiye 14. Kömür Kongresi Bildiriler Kitabı, 2-4 Haziran, Zonguldak, Türkiye, s. 371-399.